Teknik:Nyckeln Till Produktivitet Inombyggbranschen

Fyra ExempelPåHr程序vara kanförbättraproduktiviteten inombyggbranschen idag。
在脸书上分享
分享LinkedIn.
分享到Twitter
分享电子邮件

NÄR建筑玩具册公开赛我2020年12月Speikeerade Man VisionenFörenfranschSom Levererar“Bättre,Snabbare OchGrönareLösnaryar”。

Produktiviteten Inom Byggbranschen var Ett Huvudtema Tillsammans Med FokusPå标准化AV Komponenter,加工厂OchFörvärv,Samt Vikten Av Att Ta Till Till Tightnik。

DetärLättattattförståvarför施工戏剧,LiksomMånga和Rra姓表Ombyggsktorn de senasteÅren,StändigtÅterkommerTillFihingFördelarnaMedProduktivitetsökningar。Inom byggbranschenär威尔威尔·赫加,Marginalernalåga.ochhärfinnselt现代主义者博伊夫

遗失的Är恩。ForskningFrån世界经济论坛Beräknarat enProduktivitetsökningPå1%Kan Leda直到BesparingarPå100米鲁德元förbyggbranschen。

P.罗格瓦拉GERHÖGREBYGGPRODUKTIVITET.en av destörstaMöjligheterna至ÖkadProduktivitetÄRattanvändanyteknik och byggprogramvaror。ByggbranschenÄRVäl定位器FöratstrivaPåÅterhämtningen埃斯特Covid-19。DÅKommerInvesteringar I Digitala Verktyg Och Digital Kompetens Att VaraAvgörande。

MycketHållerredanpåatförändrasinorom设计,konstruktion och普照。男人ävenomavertktygochförbättradearbetsflödenblir allt vanligaresåfinnsdetfarandeområdensom kanbliännubättre。entydligförståelseav den pottieellaAvkastningenPåConverteringar.(ROI),赫尔曼·伯尔ArbetsProcesser Dimitala.och renLyckad实施Ser UT - Allt Kommer Att Driva BranschensFörändring。

HärÄrFyraExempelPåHrProgramvara KanFörbättraProvuktivitetenI Byggbranschen:

 1. försammanmänniskor.
  Programvara Som.BlueBeam Revu.GöratetBlirEnklare Att Dela Dokument。detgårat萨马特拉I RealtidFrånolika plander ochförbättrakontaktenmellanbyggarbetsplatser och kontor。Genom Att Samla Hela Teamet I En DeladInformationsytaGårProjekten·斯巴贝尔(Det Blir Enklare Att)蒂尔·埃克拉斯特(Detgång)托尔戈尔·埃克尔顿TightRättKPometenseroch专业kunskaper och dessutomförbättrasrelationa mellan projektmedlemmar。detärävenfördelvidpårningavvistalik,eftersomallaÄndringaroch kommentarer loggas。
 1. Förbättrade加工厂GerlägreKostnader
  Effektiva arbetsmetodergermöjlighetattförbättramarginalerna。FörutomattprogramvaraGör加工厂SnabbareSåkandröverblickenAvprojektet。DetgöretSteatatidifiera potentiella风险皆宜的och问题,ochdärmedundvika dyrafördöjningareller误包。Med Ett ProgramFöramarbetePådustradietKan直到Exempel Arkitekter,IngenjörerochEntreprenörerjobba tillsammans i en en ritning通过molnet。RFI:ER KAN ENKELT DELAS INOM TEAL OCH DECERTAT ATTJämföraRitnationSåAtt Eventuella DesignProplus Blir Tydliga。Med Ett System Som Automatiskt Loggar VEM Som Har Gjort VadNärRitningarUppdateras och反馈Delas Blir Det Betydligt Enklare AttHållaKollPåEttProjekt。
 1. FörståByggnaderBättre.
  en av deviktigaste rekomendandernafrånutredningenHackitt评论var kapa en“gyllenetråd”förbygginformation。DettaInnebäripraktikenatthätttaeettkorrektoch uppdaterat digitalt Informationsdokument SomFöljerbyggnadenFråndustradietHelaVägenGenomBygande Till Boct OchUnderhåll。enförutsättningÄR折叠Verktyg Som Bim-Programvara Och系统fördokumenthantering.。DetHöjerSäkerhet,克尔提特奥赫Värdemarkant。
 1. Vägen直到Nettonollutsläpp.
  Den Brittiska Regeringen HarSpeikeratMålet.Att ElimineraUtsläppenAvVäxthusgaserFrånBostäderoch KommersiellaByggnader Menast 2050. Imbyggnaders DriveSprestanda下LivscykelnFöljsMedHjälpavfiftspaneler och Regelbundna呈股。Uppgifternajämförsmed den ursprungliga projekt-och designbeskrivningenföratpåsåsättgefastighetsägarebättrekunskapom新浪Fastigheter。DettaBörleda tillbättrebeslutomvårbyggdamiljö,vilket minskarbådeekonyciskakostnader ochkoldioxidutsläppensamtÖkarnoventenonombyggB0B体育平台下载material och byggprocesser。

Ombyggbranschen Ska Bli Mer EffektivÅterhämtningenFrånCovid-19 Spelar Programvara en Viktig Roll。MedHjälpav programvarakanmännniskorfåtillgångthor den dealbehövermest,oavsettom det handlar Omatförrenklasamarbetet在Designfasen下,UnderlätttaKvalitetskontroller下的SjälvaByggetEller GeFastighetsägarenallficifySoMBehövsFöratRatDriva OchUnderhållabyggnadenofferhålabyggnaden。

Härfinns的信息OM HUR Bluebeam KanHjälpa挖托斯·萨姆曼迪娜队。