tio teknologitrender som kommer att skapa中断我byggbranschen

Frånsjälvstyrandefordon todet digitalt samarbete - entreprenörersom inte har KollPådhärTeknologiernaStreatHalka Efter Resten Av Branschen
在facebook上分享
分享LinkedIn.
分享到Twitter
分享电子邮件
在facebook上分享
分享LinkedIn.
分享到Twitter
分享电子邮件

Populära

De SenasteÅrenÅrenintlämpnningenav ny teknologi lett直到EnormaFörändringarInombyggbranschen。covid-19-pandemin har gjort atterentreprenöreranammar programvaruverktyg ochappetserferförbättrearbetsflödenännufortare。

MenTeknikenFörändrasHelaItden,Och BranschenMåsteStändigtVaraFörbereddPånästaVågAvFunktioner Som Kommer AttVändaUPP Och NerPåAllt。

Byggmediaföretaget B1M samlades nyligen tillsammans med branschexperter från Bluebeam för att fastställa de tio främsta teknologitrenderna som ut kunna förflytta berg i byggbranschen under de kommande åren。

Demokratisering av teknologi

Att Demokratisera TeknologinInnebäratt男子GörnyTeknikTillgängligFörEttBredareSpektrum AvMänniskor,OchDetärnågotvikansehändaihygbranschen只是nu。

Tidigare var den Allra senaste teknologinbegränsad至StoraFöretagoch myndeter。Men Tack Vare Datateknikens Utveckling,Med Spridningen Av SmartMobiler Och Mobilapparnas Ekosystem ITäten,kansmåbyggföretagoch deras medarbetare nufå标签ikraftfulla verktyg somundlättardesign- och byggprocessen。

Dethärkommeratfortsätta在我弗拉姆蒂登,NärTeknologioMORÅRIGENOMI和RASEKTORERÄVENYKERUPP I BYGGBRANSCHEN。

3D印刷

3d打印卡拉斯även additiv tillverning och går ut på man maskintillverkar byggkomponenter hela byggnader基因的应用材料我的flora skikt ovanpå varandra。

det sombörjadesomettsättatssnabbt bygga prototyper i和rabranscher harnubörjattafartäveninomgbranschen,från3d-printadeväggari手套av 2000-talet直到hela broar och hus。Tekniken KanAnvändas直到att attga snabbare ochsäkraremed mindre avflof och fler kreativadesignmöjligheter。

Även om det råder en visisoptimistic inför möjligheten att snart kunna utvidga tekniken och bygga större byggnader eller hela 3D-printade samhällen芬兰det även gott om utmaningar - till chempel kostnader, kompetensklyftor och regelmässiga阻碍。

Automatisering

自动化innebär att man låter maskiner utföra vissa uppgifter som传统头骨utförts manuellt。执事sådana瞬间är重复,tidskrävande我要去法力加。

Trondens Har RedaN Spritt SigÖverHelaByggbranschenI新浪Många前,FrånModelleringsprogramPådioceStadiet直到自动机构Fabriker Som Kan Producera Alla Komponenter Till到Ett ProjektVilletGörEnGilltenviktig del Av TilleverknngnnenUtanförByggarbetsplatsen。

Halv- och Helautomatiska Robotar Blir Allt Vanligare I Byggbranschen。De KanUtföraEnkla Men ArbetsIntensiva Uppgifter,Vilket Kan KompenseraFörkompetensbist ochhöjaproduktiviteten snarareÄnattrobotarna tarÖverjobben helt ochhållet。

Geomatik / Mapping.

DetHärhandlar omnärtkeknikersom geografiska信息系统(gis)användsföratsamla,analysera och lagra data om en platsdärman playerar att attga。Ritningarna KandåÖverlagrasen Verklig Karta。

Geomatiken Har Blivit en Viktig del AvMångaByggProjekt,OchGörat男子KanKartläggaEttProjektMed Gis Tillsammans Medg- /Drönar-/ Satellitbilder Och Annan Teknik。

Användningen av GIS-data kommer troligen att öka med den allt större tillämpningen av byggnadinformationsmodellering (BIM), medan interest för ny datainsamlingsteknik som laserskannrar för uppmätning och Lidar ökar på området。

TillverkningPåanan平台

TillverkningPåananPlatsinnebäratenbyggnads olika komponenter produceras eller预制员Innan de flyttas till tightbogpplatsenför镜。Det Kan Handla OM AlltFrånMåPoareroch Mekanik-Och Elektronikdelar直到Med Kran的Hela Sektioner / Enheter Som Lyfts。Detta KallasModulärkonstruktion。

DenHärTeknikenKanMinska Kostnaderna,Tidsåtgången,冒险奥克阿尔利特Samtidigt Som Den Leder直到StörreSäkerhet,Kvalitet Och Produktivitet。TeknikerFör预制AnvändsFramförAllt Inom Bostadsyggande,Men de OlikaTillämpningarnaBlir Allt Bredare。

Förtillverkning av hela skyskrapor är på gång, och tack vare utvecklingen inom förgjuten betong kan project som broar stadion byggas både större och snabbare。

digitalt samarbete.

DenÖkadeAnvändningenAv Dimitala Verktyg Inom ByggbranschenHållerPåattomvandlaMänniskorsSättAtthartaIthetaFörataFörataleverera projekt。

digitalt samarbete handlar om merÄnatt bara digitalisera de fysiskaarbetsflödena。Det Handlar I AlltHögreutstäckningOM ATT KUNNA HAETTNÄRMARESamarbete MedHjälpav数字Teknologi。

Coyen Kan Nu Dela Projektdata I GemensammaMiljöerSom AllaAnvändareKanKommaåt。DÅKANALLAFÅGAAVSETTvar de befinner sig,Pånradolika slags obeterochävövöländringar。

该项目的全部内容为:på数据,därmed数字samarbett mellan oliressenter of bli ännu viktigare i framtiden。

Sjalvstyrande fordon

SjälvstyrandefordonAnvänderTeknikSom Senserer,Kameror,雷达OCH Artificiell Intellifors(AI)FöratFärdasensträckaoch / ellerutförauppgifterutannågonmänskligoperatör。

Inom Byggbranschen Har ManGjortStörreFramstegPådärMörmrådetÄni和·布兰德·埃尔德拉·布兰德·埃尔·斯科尔I en KontrolleradMiljö,Vilket Minskar威胁。

VI Ser RedanSjälvstyrandeGrävmaskiner,Schaktmaskiner,Vägskrapor,Lastbilar Och MaskinerFörPlatsBesiktningI Ett Tidigt Utvecklingsstadium。Dessa Maskiner Bidrar Till Att AttHöjaSäkerheten基因组Att Arbetarna拖鞋vistas i potentiellt farligamiljöeroch eftersom maskinna kanAnvändas在FlerTimmarÖkarävenmprovittenten下。

automa fordonväntasblivanligare i takt med teat teknik som radar-och lidar-system utvecklas ochfördelarnablir tydligarefördelarnablir tydligarefördelarnbredarebranschen,Vilket Leder Till Att Allt FlerVäljerattAnvändadem。

Wheeoövervakning.

GenomövervakningKanAnvändareBevakaBygharbetsplatsenGiaomFjärransLutning,Vilket Leder TillBightBättreSäkerhetutanförbetstid。Pådetsättetkan manocksåpåraprojektets framdrift。

FörutomHögupplöstaÖvervakningskamerorKan En En现代Konfiguration OmfattaMobilaÖvervakningsenheter,HögteknologiscaHanteringsSystemOchSäkerhetsappar。

De här tjänsterna väntas bli allt mer sofistikerade i takt med att tekniken förbättras。Självstyrande besiktningsrobotar, kameror av högre kvalitet och ny kommunikationsteknik som 5G för livestreaming samt bättre anslutning mellan olika enheter finns真主安拉insite。

distansarbete.

NärCovid-19-Pandemin TovingadeMänniskorAttbörjaBerstansDictGångnaÅretBlevde Dimerda Verktygen en LivlinaFöngaByggProjekt。De Gjorde Att Arbetet Kundefortsättaochslutförasfrån队队队长lemmarnas下摆。

Bland de tekniker som leder här utvecklingen finns videokonferenser, meddelandapar och naturligtvis också programvara för byggande。

De här teknikerna har vunnit många fler användare直到följd av det distansarbeades av pandemades, och det förutspås allmänt att det här sättet arbeta kan bli vanlt även在大流行之后。

dataTillgänglighet.

För att den information som samlas in under ett project ska kunna användas på rätt sätt är det avgörande att rätt data är tillgängliga。Branschen har gått längre än till vanliga, enkla pdf文件。Byggföretagen anlitar numera datavetare för att försäkra sig om att de förblir konkurrenskraftiga när det gäller användning och bearbetning av data。请将您的邮件发给我们byggföretagen nu norma mängder data som kan bidra till bättre beslutsfattande och högre producduktivitet。